van informatie naar innovatieEerst is er informatie. Door er, alleen of samen met anderen, aandacht aan te besteden verandert deze informatie in kennis en leidt tot andere inzichten. En ineens zie je een nieuw verband: innovatie!

Fabriekshal

Het industriële tijdperk is voorbij, de fabriekshal is leeg. Volgens Daniël Pink (‘A Whole New Mind’) bevinden we ons nu in het design- en conceptuele tijdperk.

Business Modeling, ‘Creative Problem Solving’ en dialoog ondersteunen daarbij.

Ons dagelijks (werk)leven wordt complexer. Een lineaire aanpak past steeds minder. Tom Wujec vertelt over ‘wicked problems’ – venijnige problemen. Daarvoor is een aanpak van visualiseren en creativiteit nodig.

Harder werken helpt niet meer, hoog tijd om slimmer te gaan werken!

Left-right BrainOnze hersenen worden overspoeld met steeds meer en vele soorten van informatie. Het organiseren hiervan vinden we steeds lastiger. Daarnaast vergeten we vaker relevante feiten en gegevens. Tijdens belangrijke vergaderingen vinden we het moeilijk onze notities te structureren. 

Normaal gesproken maken we aantekeningen om iets te onthouden: van boven naar beneden, regel voor regel, totdat het papier vol is – tenslotte spreken we ook lineair … Onze hersenen werken echter niet lineair, we denken chaotisch. De traditionele manier van noteren is gebaseerd op de denkpatronen van de dominante ‘linkerhersenschors’ en beperkt het vrije associëren. Mogelijke (creatieve) zijpaden vergeten we, want onze hersenen willen snel overgaan naar een volgend punt.

De combinatie van ‘Business Modeling’ en ‘Creative Problem Solving’-technieken blijkt een zeer krachtige te zijn! Visualiseren van een goed gesprek en het wijder openzetten van onze oogkleppen leidt niet alleen tot betrokkenheid en commitment bij de deelnemers maar ook tot nieuwe inzichten, mogelijkheden en kansen.